t'en aniras sense comentar

t'en aniras sense comentar

dilluns, 11 de febrer del 2008

que es html explicació

El html es un format per elaborar pagines webs, i s'elaboren amb etiquetes o codics sel hi ha de ficar una etiqueta al escomencament del text i al acabament del text,perque interpreteixi les etiquetes s'han de ficar d'intre de aquests simbols <> i dintre simbols s'ha de ficar el que es vol que la pagina interpetri com .
Al principi del document sel hi ha de ficar perque el document l'interpetri com a tal.
Les etiquetes s'han de escriure en ingles.el text es pot ecriure amb el idioma que es vulgui.
Aquests codics es un exemple de les etiquetes de com s'ha de escriure per que s'interpeteixi el document com html:

-codics basics de HTML

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>titol de la pagina web </title>
< BODY > fa el contingut principal del document
<table> permet fer una taula
(es poden ficar diferents colors i mides fican dintre la etiqueta de taula els seguents codics: bgcolor=red aling=4 border=4 cellespacing=4 cellpadding=4 )
<tr> permet fer una fila a la taula
<td> permet ficar un cuadret d'intre de la files de la taula
</td></tr></table>
<b> permet escriure el text en negreta </b>
(per ficar en negreta tambe es pot ficar el seguent etiqueta <strong>)
<i >text en cursiva </i>
<u> text subraiat </u>
<head>
<html>

-Es un exemple:
<u> <i> <strong><table><tbody><tr><td>contingut d'una celda</td></tr></body></table><strong><i><u>
<script> codic d'un escrit integrat a la página escrit

-Hi han mes codics que es poden buscar a les seguents pagines:
Wikipedia
www.desarrolloweb.com/html/
www.webstilo.com/html/
-Hi han mes adreçes electroniques(aquestes pagines són trobades al google)

</u></i></strong>

dimecres, 6 de febrer del 2008

taller de guifi a sant feliu del llobregat

Avui a les set i miga de la tarda anirem al ajuntament a un taller de guifi aquest taller tracta de informar al ciutada de que es guifi i com poguerlo fer servir desde casa.

-El guifi es una entitat sense afeny de l'ucre que ofereix la possibilitat de que tothom pugui conectarse a internet totalment gratuit s'ha habilitat, en mode de proves, un acces obert des d'un supernode al campanar de la catedral de sant feliu del llobregat, es una antena principal que permet navegar per Internet, com a "convidat", mitja hora al dia.
el guifi net es un programari lliure.

-El guifi es un manera de tindre internet sense cables (inalambrica),oberta i lliure una comunitat wireless.

Guifi.net es un projecte que esta obert a tothom i per a tothom, cadascu aporta el que vol i quan vol sense cap tipus d'obligació

Al taller tambe es fara:

-Com poder fer antenes que permitran contacerse a internet desde guifi

L'antena principal sera la que esta al campanar de la catedral despres hi han les que tingui cadascu a casa seva podra rebre i transmetre senyal guifi.

Exemple de les antenes:
antenes

Aquest es el esquema per poder rebre i transmetre el guifi:


esquema

Un node es el que esta dintre del cercle que hi ha el esquema que hi ha dalt. El node es el que conectara amb supernode que esta al campanar de la catedral de sant feliu.

Si vols mes informació pots entrar a les seguents pagines:

http://www.guifi.net
http://guifisantfeliu.googlepages.com/

dilluns, 4 de febrer del 2008

estem a la torre del roser

avui em escomençat a la torre del roser 04-02-2008

divendres, 1 de febrer del 2008

avui sortida al citilab de cornella


avui em anat a cornella a citilab a una veure les instalacions d'aquest edifici que es una frabrica remodelada, i esta d'edicada a les noves tecnologies.