t'en aniras sense comentar

t'en aniras sense comentar

dijous, 13 de desembre de 2012

Una frase d'un llibre.

Una frase d'un llibre: La pedra recorda, el aigua te memòria, el aire te un passat del que es responsable, la flama es renova com un pfenix.